top of page

คอร์ส Mini MBA: Digital Business Management เขาเรียนอะไรกัน?

โลกกำลังหมุนไปในทิศทางของความเป็นดิจิทัล ส่วนโควิด 19 เป็นตัวช่วยเร่งให้โลกวิ่งไปทิศทางนี้เร็วขึ้น คำถามตอนนี้เลยมีอยู่แค่ว่า อะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราต้องรู้และเข้าใจ เพื่ออยู่รอดในยุคดิจิทัล ยุคที่โลกธุรกิจหมุนไปเร็ว เร็วจนกระทั่งธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้จะถูกคลื่นดิจิทัลซัดทำลายหายไป


หากเราย้อนกลับไปดูสถานการณ์เมื่อปีที่แล้ว เศรษฐกิจดิจิทัลมีการเติบโตหลายเท่าตัว

ราคาหุ้นของบริษัทสตรีมมิ่ง แอพประชุม บันเทิง หรือการค้าออนไลน์พุ่งขึ้นมหาศาล

รับกับพฤติกรรมของคนบนโลกที่เปลี่ยนไป ฟินเทคที่กำลังโตแข่งกับสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม การค้าบนโลกเสมือนที่เปิดร้านได้เพียวปลายนิ้วคลิก ข้อมูลมหาศาลที่รอเป็นโอกาสทางธุรกิจนี่จึงเป็นที่มาของการทำหลักสูตร Digital Business Management ของเราที่ออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจว่า โลกกำลังหมุนไปทางไหน และทำอย่างไรถึงจะเข้าใจและสร้างประโยชน์กับสิ่งที่กำลังเป็นได้


วันแรกของการเรียน ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาฉายภาพของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเรียกได้ว่า นี่คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วการปฎิวัติอุตสาหกรรมแต่ละครั้ง จะทำให้มีอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น และบางอุตสาหกรรมต้องล้มหายตายจากไป ในธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่พร้อมจะฉายแสงหรือเป็นอาทิตย์อัสดง เราจะเห็นภาพในคลาสนี้

กับด้านที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มหาศาลของยุคดิจิทัลแต่องค์กรส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นั่นคือการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นมาวางแผนการทำธุรกิจหรือการทำการตลาด ที่เราเรียกว่า Big Data ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นเราสามารถเก็บมาวิเคราะห์ได้ แต่ข้อมูลแบบไหนที่องค์กรควรจะเก็บ และควรจะประมวลผลข้อมูลนั้นอย่างไร เรียนรู้ได้กับ ดร.สุเทพ นิ่มสาย หัวหน้าสาขาการจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


องค์กรใหญ่อาจจะไม่ใช่ผู้ชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในยุคดิจิทัล แต่เป็นองค์กรที่ปรับตัวได้เร็ว

การมีโครงสร้างที่เทอทะ หรือการรวบอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ระดับผู้บริหาร อาจจะทำให้การออกสินค้า

หรือการทำกลยุทธ์การตลาดไม่เร็วพอในยุคนี้ แต่องค์กรแบบไหนที่จะเหมาะสำหรับความยืดหยุ่น

และการเปิดโอกาสให้กับไอเดียใหม่ๆ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิคจาก AIS จะมาแชร์ความรู้จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้านเทคมากมาย


ในคลาสถัดไป ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์และคุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ จะอธิบายถึงการทำ Project Management ในยุคดิจิทัล ในยุคที่เครื่องมือการทำงานหลายอย่างอำนวยความสะดวกให้เป็นออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงทีมที่มีพฤติกรรมต่างออกไปจากเดิม ทำอย่างไรถึงจะสร้างโอกาสในการประสบความสำเร็จให้เพิ่มขึ้น


การค้าในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราควรจะสร้างแพลตฟอร์มของเราขึ้นมาเอง หรือควรใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มยอดขาย คุณผไท ผดุงถิ่นผู้ก่อตั้ง Builk one group ผู้ที่เป็นไอดอลรุ่นแรกๆ ของธุรกิจ Start Up ในเมืองไทย กับคุณธนานันท์ สุวรรณโพธิ์รุ่ง ผู้บริหาร ธนวรรณเครื่องเย็น ผู้เพิ่มยอดขายห้าเท่าในเวลาห้าปี จากการทำตลาดออนไลน์ จะมาเล่ากลยุทธ์การทำตลาดออนไลน์ให้ได้ฟังกัน


ถัดจากนั้นเป็นคิวของการเงินในโลกยุคใหม่ ดร.อริชัย รักธรรม จากภาคการเงิน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะบรรยายเรื่องการเงินสำหรับธุรกิจ และระ