top of page

แนะนำผู้สอนในหลักสูตร Mini MBA - Digital Business Management รุ่น 3คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Bitkub)


ทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก Bitcoin และหากต้องการซื้อขาย Bitcoin หรือเงินคริปโตประเภทอื่นๆในไทย Bitkub คือคำตอบ เพราะนี่คือตลาดเทรดเงินคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุณท็อปมีความฝันอยากให้คนไทยมีโอกาสในการลงทุนเงินดิจิตอล ซึ่งกำลังกลายมาเป็นกระแสแห่งอนาคต ที่ถ้าใครไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ อาจจะตกเทรนด์ได้


คุณไผท ผดุงถิ่น

ผู้ก่อตั้ง Builk เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้างรายแรกในเอเชีย ผู้ต้องการจะพลิกโฉมวงการก่อสร้างให้ก้าวสู่โลกดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ


ปัจจุบัน Builk มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง SMEs

ที่บริหารงานอยู่ในระบบกว่า 18,000 บริษัท

ใน 5 ประเทศ เป็น Start Up รายแรกๆของประเทศที่สามารถระดมทุนได้ และเป็นต้นแบบของ Start Up เมืองไทยรุ่นต่อๆมา

คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

กรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล


ผู้ให้คำปรึกษาและจัดอบรมทางด้านการตลาดดิจิทัลให้กับหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรีเพชรอีซูซุ Property Perfect อายิโนะโมโต๊ะ GreyHound Mono29 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยความเชื่อที่ว่า วิชาการตลาดที่ดี ต้องมีเสาหลักในการวางแผนและต้องได้ทดลองปฏิบัติจริงดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)


มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทด้านไอทีและระบบเครือข่ายชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ไมโครซอฟท์ ซิสโก้ซีสเต็มส์ และซีเกท เทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์การเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย ความเชี่ยวชาญเหมาะกับสถานการณ์ในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันคือด้านการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลงดร. อริชัย รักธรรม

อาจารย์ภาควิชาการเงิน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Director and Financial Consultant, SYNTEC

ที่ปรึกษาทางการเงินในองค์กรรัฐ

และเอกชนชั้นนำของไทย