#3

Mini MBA - Digital Business Management 
หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3 

เรียนสดออนไลน์ทุกวันอาทิตย์ วันที่ 21 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 - 15:00 น.

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 29,000 บาท

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 

Management

in Digital Era

เข้าใจหลักบริหารใหม่
สำหรับยุคดิจิทัล

Learn from

Industry Experts

เรียนประสบการณ์จริง
จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

107930077_273447520768222_15519303792055

เกี่ยวกับหลักสูตร
Mini MBA: Digital Business Management (Fully Online)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการ ที่ต้องการทรานส์ฟอร์มและปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

 • นักการตลาด ที่ต้องการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของยุคดิจิทัล

 • บุคคลทั่ว ที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

Mini MBA - Digital Business Management หลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวมในเรื่อง Digital Transformation ได้แก่ การปรับกระบวนการคิดของบุคลากร (People) การปรับกระบวนการทำงานในธุรกิจ (Process) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ (Technology) ให้สามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เรียนสดออนไลน์ 8 สัปดาห์ พร้อมวิดีโอความรู้ธุรกิจดิจิทัล 4 วิดีโอ 

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในคลาสออนไลน์ได้แบบ Real-Time Communication

เรียนสดผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่าน Google Classroom
 

CertificatE

of ACHIEVEMENT

จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหลักสูตร Mini MBA- Digital Business Management 
 

สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์รับประกาศนียบัตร  
ต้องเข้าเรียนออนไลน์แบบ Live Streaming
อย่างน้อย 75% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด 

เรียน 6 Modules 
หลักสูตรที่ครบที่สุดในการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

 
 

MODULE 1
Digital Business Management: The New Normal
บรรทัดฐานใหม่ของการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

เรียนรู้การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุคจนกระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำความรู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเน้นรากฐานสำคัญคือการออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ (Core Business Value) ให้ชัดเจน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 

 • การสร้างกลยุทธ์ใหม่ด้วยการทดสอบสมมติฐาน

MODULE 2
Leadership in Digital World
ทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ปลูกฝัง Digital Mindset ในระดับผู้นำที่สามารถส่งต่อไปถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าล้มเหลว
และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการทำ Digital Transformation อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง


Lessons

 • ทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

 • การออกแบบองค์กรในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

 • แนวคิด Agile สู่การใช้งานได้จริง

MODULE 3
Build Data-Driven Culture
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพภายใน ลดการติดขัดบริเวณคอขวด เลือกวางยุทธศาสตร์ข้อมูล
(Data Strategy) ขององค์กรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการทำงานภายในองค์กรและลูกค้า


Lessons

 • การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยข้อมูล 

 • ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูล

MODULE 4
The Business of Platforms

การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ทำความเข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติสู่ธุรกิจแพลตฟอร์ม

 • การแลกเปลี่ยนสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Marketplace Platform)

MODULE 5
Digital Finance & Investment

การเงินและการระดมทุนยุคดิจิทัล

เตรียมความรู้พื้นฐานด้านภาษีและการบัญชียุคดิจิทัล เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการเงินและบัญชีกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโลก Crowdfunding ที่ทำให้ภาคธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

Lessons

 • การเงินในยุคดิจิทัล 

 • อนาคตของการระดมทุน

MODULE 6
Marketing in Digital Context

การตลาดยุคดิจิทัล

เรียนรู้หลักการทำการตลาดดิจิทัลและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเทียบโอกาสและความท้าทายในแต่ละสนามโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

 

Lessons

 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 

 • Line Marketing

 • Google & Youtube Marketing

 • Facebook & Instagram Marketing

 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนปกติ

29,000 บาท

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

25,500 บาท/ท่าน

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนพิเศษ

27,550 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube