top of page

เพราะกำไรที่แท้จริงของธุรกิจมาจากการบริหารจัดการ SUPPLY CHAIN

ในการทำธุรกิจนั้น สิ่งแรกที่คนมักนึกถึงคือ เรื่องของการทำการตลาด การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นคือสิ่งสำคัญ แต่มีงานวิจัยชี้ให้เห็นเช่นกันว่า แท้จริงแล้วการบริหารจัดการต้นทุน และ Supply Chain ที่ดีนั้น คือสิ่งที่ช่วยบริหารจัดการต้นทุนและทำให้ธุรกิจมีกำไร (Selvaraju & Belaya, 2017) แล้วจริง ๆ Supply Chain คืออะไร และช่วยธุรกิจบริหารต้นทุนอย่างไร?
1. Supply Chain Management คืออะไร?

หากแปลตรงตัว Supply Chain Management คือ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของกิจการหนึ่ง หรือแปลให้เห็นภาพมากขึ้นหมายถึงการบริหารจัดการสินค้าต่าง ๆ ตั้งแต่ 'ต้นน้ำ' คือการผลิตการจัดซื้อ 'กลางน้ำ' คือ การบริหารจัดการคลังสินค้าและการจัดส่ง ไปจนถึง 'ปลายน้ำ' คือ การส่งมอบสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


2. Supply Chain เกี่ยวข้องกับใครบ้าง?

ในอดีตนั้น เวลาที่เราพูดถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เรามักมองเพียงแค่การจัดการภายในองค์กรเท่านั้น แต่ในการบริหารจัดการ Supply Chain ยุคใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) เราต้องมองภาพรวมทั้ง 3 มิติ


- Internal Supply Chain: มองการบริหารจัดการ Supply Chain ในองค์กร ซึ่งผู้บริหารจะต้องเห็นความเชื่อมโยงของหน่วยการทำงาน (Business Functions) ทั้งหมดขององค์กร ว่ามีการเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของสินค้าและบริการระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


- Partners & Suppliers: องค์กรควรมีส่วนช่วยออกแบบให้การทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอกให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนต่ำลง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีซัพพลายเออร์น้อยราย ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์จะช่วยเราสามารถต่อรองราคาได้มากขึ้น และลดความเสี่ยง เช่น การจ่ายเงินล่าช้า ความผิดพลาดในการจัดส่ง เป็นต้น


- Customers: ในยุคปัจจุบันที่นักธุรกิจต้องบริหารจัดการกับความต้องการของผู้บริโภคแบบ "On Demand" หรือความต้องการต่าง ๆ ณ เวลาปัจจุบัน ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการ Supply Chain ให้ตอบสนองลูกค้าให้ได้ทันในหลักวินาที จึงเรื่องที่สำคัญมากไม่แพ้กัน


3. Integration คือ Solution! ยิ่งมากคน ยิ่งมากข้อมูล!

การบริหารจัดการ Supply Chain ในสมัยนี้นั้นต้องเจอกับปริมาณข้อมูลมหาศาล ที่ถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกันจากหลากหลายช่องทาง ดังนั้นธุรกิจที่อยู่รอดได้คือธุรกิจที่สามารถบริหารจัดการระบบต่าง ๆ เหล่านี้ โดยบูรณาการเข้าด้วยกันหรือที่เรียกว่า System Integration นั่นเอง


4. Technology is Power

คงไม่มีใครที่สามารถที่จะรับมือกับปริมาณข้อมูลและความต้องการมากมายขนาดนั้นได้ ดังนั้นธุรกิจที่สามารถที่จะชนะในเกมส์ของการบริหาร Supply Chain ในปัจจุบันได้นั้นคือ ธุรกิจที่รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการช่วงแบ่งเบาภาระของคน เช่น AI (Artificial Intelligence) ที่อาจถูกมาพัฒนาเป็น Chatbot หรือ เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ในการสร้างภาพจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสีย หรือแม้แต่การทำ Simulation / Prediction ในการทำการบริหารสินค้าคงคลัง อย่างมีประสิทธิภาพ


5. Profit is not a cause, it's a result!

เพราะทุกธุรกิจต้องการกำไร และกำไรไม่ใช่จุดเริ่มต้น หากแต่เป็นผลลัพธ์ของการบริหารจัดการที่ดี

ลองจินตนาการดูว่าถ้าเรา.....

สามารถทำให้ทุกอย่างผิดพลาดน้อยลง 1 เท่า

สามารถทำให้คนในองค์กรทุกคนส่งผ่านข้อมูลได้เร็วขึ้น 1 เท่า

ทำให้ลูกค้าได้รับสินค้าเร็วขึ้น 1 เท่า

ในท้ายที่สุด 'กำไร' อาจไม่ได้เพิ่มขึ้น 3 เท่าตรงไปตรงมา แต่อาจเพิ่มขึ้นหลาย ๆ เท่า!

เพราะกำไรของธุรกิจนั้นไม่ได้มาจากยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่มาจากการบริหารต้นทุนและห่วงโซ่อุปทานทีละเล็กละน้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง


แล้วคุณคิดว่าคุณได้มีการบริหารจัดการ Supply Chain ของคุณดีแล้วหรือยัง?


******************************************


Neo Academy กำลังเปิดรับสมัครผู้เรียนหลักสูตร

Mini MBA: Innovative Supply Chain & Logistics Management


สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่


186 views0 comments

Comments


bottom of page