top of page

ความเป็นมาและน่าจะเป็นไปของ Content Marketing


Content marketing คือหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดในยุคสมัยแห่งการตลาดดิจิทัล ให้ความสำคัญกับการสร้างและส่งต่อเนื้อหาที่มีคุณค่า (valuable) มีความเชื่อมโยง (relevant) และต่อเนื่อง (consistent) ให้ความสำคัญกับการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า และมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และนำไปสู่การซื้อขายสินค้าหรือบริการ

การทำการตลาดด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่า น่าสนใจนั้นจำเป็นต้องอาศัยการวางแผน การสร้างสรรค์ และการนำเสนอที่มีการออกแบบมาเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านซึ่งจะกลายเป็นลูกค้าในอนาคต

แหล่งอ้างอิง: https://delloweb.com/content-marketing-strategy/


วงจรของ Content Marketing

Delloweb บริษัทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการดิจิทัล อธิบายวงจรของ Content Marketing ไว้เป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

  1. Research & Insight สำรวจข้อมูล วิเคราะห์หาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

  2. Goal Setting ตั้งเป้า ลำดับความสำคัญในการทำงาน

  3. Content Strategy วางแผนการทำงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

  4. Content Creation เดินหน้าผลิตเนื้อหาให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

  5. Content Curation จัดการ คัดเลือก ลำดับการเผยแพร่

  6. Distribution เผยแพร่เนื้อหาตามช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม

  7. Engagement เก็บข้อมูลปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายประวัติศาสตร์ของ Content Marketing

ยุคที่ 1: ยุคแรกเริ่ม (ก่อนปี 1900s)

ในยุคสมัยที่อัตราการรู้หนังสือยังไม่สูงเท่าทุกวันนี้ เรามักคุ้นเคยดีกับการแสดงที่พ่วงมากับการขายสินค้า อย่างหนังขายยาซึ่งเร่ไปตามชนบทเพื่อฉายหนังให้คนมาชมฟรี หรือเก็บเงินในราคาไม่แพง แล้วพ่วงด้วยการบอกเล่าสรรพคุณยารักษาโรคต่าง ๆ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมมุขปาฐะแบบตะวันออก ส่วนโลกตะวันตกก็มีสิ่งพิมพ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 1895 John Deere บริษัทรถแทร็กเตอร์และอุปกรณ์การเกษตร ได้ออกนิตยสาร “The Furrow.” ให้ทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชาวนาชาวไร่ในการเพิ่มผลผลิต และเรื่องเล่าที่อ่านง่ายน่าติดตาม ทำให้นิตยสารอายุเกินศตวรรษเล่มนี้ยังคงมีแฟนนักอ่านเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน


แหล่งอ้างอิง: https://contently.com/2013/10/03/the-story-behind-the-furrow-2/ยุคที่ 2: ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 (1900s - 1920s)

The Michelin Guide เริ่มต้นพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 1990 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ และแนะนำร้านอาหารรสชาติอร่อย ชวนให้ผู้คนออกเดินทางไปท่องเที่ยวกินดื่มได้โดยไม่ต้องกังวลระหว่างทาง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองการณ์ไกลตั้งแต่ในยุคที่รถยนต์ยังไม่ได้เข้าถึงคนมากเท่าปัจจุบัน สะสมเครดิตมายาวนานทำให้ Michelin Guide ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางถึงทุกวันนี้

นอกจากนั้น ในยุคนี้ยังมีนิตยสารหัวต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น จำเพาะเจาะจงมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์เลือกตีพิมพ์เนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น เช่น โฆษณา Jell-O ในนิตยสาร “Ladies Home Journal.” แจกสูตรขนม ให้ความรู้แม่บ้านในการนำ Jell-O มาทำเป็นเมนูต่าง ๆ เองได้อย่างหลากหลายยิ่งขึ้น ส่งผลให้ยอดขายถล่มทลายอย่างเห็นได้ชัด


  • ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (1920s - 1940s) วิทยุเริ่มแพร่หลาย เพิ่มความแปลกใหม่ให้รูปแบบของ Content Marketing ในปี 1933 Proctor & Gamble สนับสนุนละครวิทยุเรื่องยาวเพื่อโปรโมตสบู่ที่ชื่อว่า “Oxydol’s Own Ma Perkins.” จนกลายเป็นที่มาของคำศัพท์ “soap opera” นั่นเอง

  • ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (1940s - 1960s) ช่วงเวลาาที่ Content marketing เริ่มตกลง เพราะการผลิตที่มากขึ้น ทำให้การขายสินค้ามีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นอย่างตรงไปตรงมามากขึ้น แต่ในช่วงนี้ก็มีตัวอย่างในโลกตะวันตกที่ใช้มาสคอตบนกล่องซีเรียลเป็นตัวดึงดูดใจเด็ก ๆ ให้เลือกหยิบสินค้าที่ละลานตาบนชั้น สร้างความผูกพันระหว่างแบรนด์กับเด็ก และทำให้พ่อแม่จดจำบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย แน่นอนว่าวิธีการนี้ยังคงได้ผลมาจนถึงปัจจุบัน

  • ช่วงสงครามเย็น (1960s - 1980s) หลังสงครามโลกผ่านไป โลกถูกแบ่งด้วย 2 ขั้วมหาอำนาจโลกเสรีนำโดยสหรัฐอเมริกา โลกสังคมนิยมนำโดยโซเวียต โทรทัศน์เริ่มเข้าถึงผู้คนมากขึ้น เริ่มมีรายการเกมโชว์ ละครเข้ามาเพิ่มความหลากหลายให้แก่การนำเสนอเนื้อหามากขึ้น ทำให้เกิดวิธีการสื่อสารเรื่องเดียวกันผ่านหลายช่องทาง (Multi-channel marketing) แพร่หลายมากขึ้น และยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาจนทุกวันนี้


ยุคที่ 3: The History of Content Marketing: 1980s - 2000s

คำว่า Content Marketing ถูกนิยามขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะโดย John F. Oppedahl ในปี 1996 ทำให้การสร้างเนื้อหาขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการตลาดมีรูปแบบที่ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกันมากขึ้น ประจวบเหมาะกับการเข้ามาของอินเทอร์เน็ต อีเมล และเว็บไซต์ ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ได้มีเครื่องมือใหม่ที่จะส่งต่อข้อมูลดี ๆ เนื้อหาโดน ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ด้วยราคาที่ถูกลงยุคที่ 4: The History of Content Marketing: 2000s - Present Day

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโซเชียลมีเดีย ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้สร้างเนื้อหา ผลิตข้อมูลออกมาเองได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับสารเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป เกิดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สุดแต่จินตนาการและความสร้างสรรค์ของแบรนด์และแฟน ๆ จะไปถึง ตัวอย่างที่ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อ ก็คือ ช่องยูทูบ “​​BlendTec’s Will It Blend” ที่นำ “ทุกสิ่งทุกอย่าง” ไม่ว่าจะเป็นคุ้กกี้ โทรศัพท์มือถือ ตุ๊กตา กุญแจรถ ฯลฯ มาใส่เครื่องปั่นของ BlendTec เพื่อพิสูจน์ให้เห็นกับตาถึงความทรงพลังของการปั่นนั่นเอง