top of page

แนะนำผู้สอนในหลักสูตร Mini MBA - Innovative Supply Chain & Logistics Managementดร.สุเทพ นิ่มสาย

หัวหน้าสาขาการจัดการและกลยุทธ์​ และประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหาร

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณพจมาน ภาษวัธน์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Logistics & Supply Chain

อดีตผู้อำนวยการบริหารด้าน Supply Chain Management

บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ขับเคลื่อนวงการโลจิสติกส์ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี ในฐานะประธานชมรมวิชาชีพซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ไทย (TSCMP) ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยโลจิสติกส์ และ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนสาขาอาชีพโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ภายใต้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (2561-2562)
คุณปวารณ์วดี วิชัยดิษฐ

Senior Vice President Supply Chain and Information Technology บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)


ผู้บริหารระดับสูงของ Index Living Mall ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำของประเทศ อดีต Customer Service Director ที่ Unilever Thai Trading และเคยเป็น Customer Service Expert ดูแลประสานงานผู้บริหารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณสุวัฒนา เขตสมุทร์

Supply Chain Consultant บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)


อดีต Supply chain Director แห่ง Starflex Packaging และมีประสบการณ์เป็น Global Planning Manager ในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลางให้กับ Uniliver เชี่ยวชาญในงานจัดซื้อและจัดการซัพพลายเชนทั่วภูมิภาคอาเซียน

ดร.ธนพัฒน์ พรรธนะประเทศ

Managing Director

สถาบันพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน จัดซื้อและซัพพลายเชน


ด้วยประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนมามากกว่า 30 ปี อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการของซัพพลายเชน กูรู ได้ License จาก International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) เป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อที่จะนำความรู้และกลยุทธ เรื่องการบริหารจัดการงานจัดซื้อมาสอนและประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริงผศ. ดร.ตวงยศ สุภีกิตย์

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารโลจิสติกส์

และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคุณพิทักษ์ ปาลีกุย

Business Development Manager และ Transportation manager

APL Logistics Svcs (Thailand)


ผู้เชี่ยวชาญด้าน Warehouse Design, Distribution Center and Transportation Management ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ที่ส่งมอบสินค้าแบบโซลูชัน end-to-end พร้อมโซลูชันด้านไอทีเพิ่มประสิทธิภาพของซัพพลายเชนและลดต้นทุน

อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษด้าน Transportation มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคุณสมรรถชัย แย้มสอาด

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร โลจิสติกส์และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า


อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

คุณเกตุญาณินท์ จีรพัฒน์ชนากร

Chief Marketing Officer บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ https://www.neobycmmu.com/mini-mba-supply-chain-logistics

291 views0 comments

Kommentare


bottom of page