top of page

Step by Step รู้จัก เข้าใจ ใช้เป็นวางแผนแคมเปญออนไลน์ ด้วย Digital Marketing Canvas


การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ Campaign-Based Marketing มีเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ไอเดียจับต้องได้ จัดระเบียบให้เห็นแต่ละขั้นตอนได้อย่างชัดเจนในแผ่นเดียว นั่นคือ Digital Marketing Canvas ที่ NEO Academy ได้พัฒนาขึ้นมาสำหรับคนที่ทำงานทางด้านการตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ นำไปสื่อสารต่อได้ง่าย แถมยังมองเห็นภาพรวมของแคมเปญได้ชัดเจน ส่งเสริมคุณค่าที่แบรนด์ต้องการนำเสนอได้ดี และตรงกับความต้องการของตลาด เรียนรู้วิธีการใช้งาน Digital Marketing Canvas ทีละขั้นตอนไปด้วยกัน โดยใช้ 1 แผ่นต่อ 1 แคมเปญเท่านั้น เพื่อลดความสับสนสำหรับคนทำงาน
1. WHY จุดประสงค์

เริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ การตอบคำถามง่ายๆ ว่า “ทำไมเราต้องทำแคมเปญนี้” คำตอบที่ดีควรมีข้อมูลรองรับ ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดีว่านี่คือสิ่งที่แบรนด์ต้องการ เพราะนี่คือจุดตั้งต้นที่จะส่งผลต่อส่วนอื่นๆ ของแคมเปญ ตัวอย่างคำตอบในช่องนี้อาจจะเป็น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับรูปแบบการขายให้เข้ากับสถานการณ์ โปรโมชันใหม่ ต้องการขยายฐานลูกค้า ไปจนถึงการเก็บรวบรวมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเดิมให้ดียิ่งขึ้น
2. SCOPE ขีดขอบเขต การกำหนดบริบทของแคมเปญให้ชัดในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์งบบานปลาย สื่อสารผิดกลุ่ม หรือปล่อยแคมเปญผิดจังหวะ เมื่อได้จุดประสงค์ที่ชัดเจน เห็นภาพตรงกันแล้ว ส่วนนี้จะเป็นการขีดเส้นให้เห็นขอบเขตความเป็นไปได้ของแคมเปญ ด้วยการเติมคำลงในช่องว่าให้ครบสำหรับแต่ละช่อง ดังนี้


  • What? - เลือกเป้าหมายของแคมเปญ เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) เพื่อให้ข้อมูล (Educate) เพื่อกระตุ้นความอยากของผู้บริโภค (Desire) เพื่อการขาย (Action)

  • To Whom? - กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ลูกค้าใคร อยู่ที่ไหน พฤติกรรมเป็นอย่างไร

  • When? - กำหนดระยะเวลาที่จะวางแผนทำงานได้เหมาะสม ทดลองตลาดได้จริง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ทัน

  • How much? เขียนตัวเลขงบประมาณให้ชัดว่ามีเงินเท่าไรสำหรับแคมเปญนี้
3. EXECUTION ชี้ช่องทาง

ส่วนนี้จะต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้น ว่าสิ่งที่เราต้องการจะบอกลูกค้าคืออะไร (Key Messages) ด้วยน้ำเสียงแบบไหน (Mood & Tone) ในรูปแบบใด (Content) ซึ่งคำตอบจะมาจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 นั่นเอง หากเริ่มไม่มั่นใจให้ย้อนกลับไปทบทวนอีกครั้ง

จากนั้นจึงเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับเนื้อหา หรือเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าของเราใช้งานอยู่จำนวนมาก จากนั้นเติมงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่ายสำหรับแต่ละช่องทางกำกับไว้ด้านล่างสุดของส่วนนี้ด้วย
4. MEASUREMENT วัดผลลัพธ์

ส่วนสุดท้ายคือ การวัดผล ซึ่งเป็นหัวใจของการตลาดดิจิทัล เลือกบางตัวชี้วัดที่ต้องการ เพราะ Reach, Engagement Likes, Shares, Comments, Views หรืออันดับใน Trending ล้วนแสดงให้เห็นว่ามีการกล่าวถึงแคมเปญนี้มากน้อยเพียงใด ดึงดูดความสนใจผู้คนได้มากแค่ไหนในแง่มุมที่แตกต่างกัน หรืออาจจะเติมการวัดผลเป็นยอดขายสินค้า/บริการที่เป็นผลมาจากแคมเปญด้วยก็ได้ การกำหนดความสำเร็จของแต่ละแคมเปญ จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลัก ให้ย้อนกลับไปดูส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 อีกครั้งเสมอ เพื่อไม่ให้หลุดโฟกัสจากเป้าหมายที่วางไว้5.Trial & Error ลองเรียนรู้ เมื่อเรียนรู้การใช้งานขั้นพื้นฐานแล้ว ลองใช้ Digital Marketing Canvas แบบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะ NEO Academy ออกแบบมาให้เติมข้อมูลจากส่วนใดก่อนก็ได้ อาจจะเติมไอเดียเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอก่อนแล้วนำไปจับคู่กับสารที่ต้องการสื่อ เพียงเติมรายละเอียดทุกส่วนให้ครบ เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบทุกด้านว่าสอดคล้อง เหมาะสมดีหรือไม่

ดาวน์โหลด Digital Marketing Canvas ได้ที่ Link ด้านล่าง https://www.neobycmmu.com/digital-marketing-canvas


(Remark*** Digital Marketing Canvas เป็นลิขสิทธ์ของ NEO Academy)


************************************************************************************


ทดลองใช้งาน Digital Marketing Canvas แล้วชอบใจ ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ลงทะเบียนหลักสูตร Mini MBA - Digital Marketing Management ได้ที่นี่

395 views0 comments

Comments


bottom of page