top of page

DIGITAL MARKETING CANVAS

ในการบริหารงานที่มีข้อมูลจำนวนมาก และมีองค์ประกอบในงานที่ค่อนข้างเยอะและข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อยนั้น ในช่วงไม่กี่ปีมานี้วงการการศึกษาจึงนิยมใช้เครื่องมือประเภท Visualization Tool (การสื่อสารด้วยภาพ) เช่น Business Model Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) เข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น และยังช่วยใช้ในการสอนและถ่ายทอดเนื้อหา


วันนี้ NEO Academy ได้พัฒนาเครื่องมือ Digital Marketing Canvas ขึ้นมาเพื่อ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและทำงานสำหรับคนที่ทำงานทางด้าน Digital Marketing ทั้งนี้ Digital Marketing Canvas เป็นรูปแบบ Canvas ในลักษณะ Campaign-Based คือการคิดและวัดผลได้เป็นแคมเปญ

การใช้ Digital Marketing Canvas นั้น อาจจะเริ่มจากส่วนไหนก็ได้ เพราะว่างาน Marketing นั้นจริงๆ เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบางครั้งความคิดสร้างสรรค์อาจจะเกิดขึ้นจากจากมีไอเดียด้าน Content ก่อน หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากโจทย์ของบริษัทก่อนก็ได้


แต่อย่างไรก็ดี ทาง NEO Academy แนะนำว่าควรที่จะใส่รายละเอียดในแต่ละส่วนให้ครบเพื่อที่จะนำมาใช้ในการตรวจสอบและดูองค์ประกอบทุกด้านในด้านต่างๆว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ แต่สำหรับใน Article นี้เราจะขออธิบายการใช้พื้นฐานทั่วไป ที่เริ่มจากด้านบนลงล่าง โดยที่แบ่งเป็นโครงสร้างคร่าวๆ 4 ส่วนด้วยกัน


ส่วนที่ 1 : WHY?

นักการตลาดที่ดีต้องสามารถที่จะอธิบายได้ชัดเจนว่าโจทย์ทางการตลาดที่กำลังทำอยู่นี้คืออะไร ดังนั้นนักการตลาดต้องตอบคำถามที่ถามง่ายแต่ตอบยากนี้ให้ได้ว่าทำไมถึงต้องทำการตลาดแคมเปญนี้ เช่น

ทำเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ตลาด ทำเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ของผู้บริโภคบางโอกาส (เช่น โรคระบาด) หรือทำเพื่อปรับภาพลักษณ์องค์กรเพราะลูกค้ารู้สึกว่าล้าสมัย ทั้งนี้การตอบคำถาม Why เป็นเรื่องที่สำคัญมากและควรที่จะมีข้อมูลรองรับ เพราะว่าถ้าเราตั้งโจทย์ผิด ก็เหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่อาจจะผิดไปหมดในงานส่วนที่เหลือ


ส่วนที่ 2: SCOPE

หลังจากที่นักการตลาดได้โจทย์ที่ชัดเจนแล้ว นักการตลาดต้องกำหนด Scope โดยรวมของ Campaign ให้ชัด แน่นอนว่าใครๆก็อยากให้ของขายได้ โดยใช้เงินลงทุนน้อยทั้งนั้น แต่พึงจำไว้ว่าไม่มี Campaign การตลาดใดที่สามารถทำทุกอย่างได้ และทุกงานของการตลาดก็เป็นงานที่ต้องใช้เงิน ดังนั้นแล้ว การกำหนดบริบทของแคมเปญให้ชัดในการทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

  1. What? กำหนดให้ชัดว่าเราทำแคมเปญนี้เพื่ออะไร เพื่อสร้างการรับรู้ (Awareness) เพื่อให้ข้อมูล (Educate) เพื่อกระตุ้นความอยากของผู้บริโภค (Desire) หรือการขาย (Action)

  2. To Whom? กำหนดกลุ่มคนที่เราต้องการที่จะสื่อสารถึงให้ชัด ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ลักษณะใด?

  3. When? กำหนดช่วงเวลาของแคทเปญนี้ว่ามีระยะเวลาเท่าไร เพราะการตลาดนั้นเป็นเรื่องของเวลา เมื่อบริบทของเวลาเปลี่ยน ความต้องการต่างๆของผู้บริโภคก็อาจเปลี่ยนไป ดังนั้นเราควรกำหนดเวลาต่างๆที่เราสามารถทำงานได้ทัน ทดลองตลาดได้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้

  4. How much? ทุกๆอย่างต้องใช้เงิน ดังนั้นแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องกำหนดให้ชัดว่าเรามีเงินเท่าไร เพราะว่าเงินนั้นจะเป้นตัวกำหนดว่าเราจะ allocate หรือกระจายเงินนั้นไปในกิจกรรมและช่องทางใดบ้าง

ส่วนที่ 3: EXECUTION

เมื่อโจทย์และสโคปนิ่งแล้ว ก็ถึงเวลาลองคิดลองทำ นักการตลาดต้องสามารถตอบคำถามได้สองข้อคือ How และ where สำหรับ How นั้นก็คือ Message หลักของตัว Campaign ที่ต้องการจะสื่อนั่นเอง what to say และ how to say นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานการตลาด นักการตลาดต้องสามารถสื่อสารได้ว่าเราต้องการจะสื่อข้อความอะไร และต้องการจะสื่อออกมาในโทนหรือรูปแบบไหน (เช่นดูจริงจัง สนุกสนาน ซีเรียส หรือเคร่งขรึม) ทั้งหมดนั้นก็มาจากการสร้างโจทย์ในส่วนที่ 1 และ 2 นั่นเอง


เมื่อได้ Key Messages แล้วนักการตลาดต้องคิดถึงช่องทางต่างๆ ที่จะใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิด Optimization ที่สูงสุด ดังนั้น content เดียวกันหรือ campaign เดียวกันนั้น ก็อาจสามารถที่จะนำมาใช้ได้หลากหลายเพื่อที่จะ Utilize ประโยชน์ให้เกิดสูงสุด


ส่วนที่ 4: MEASUREMENT

หัวใจของงานการตลาด Digital คือการวัดผล เพราะข้อมูลทุกอย่างนั้นสามารถที่จะวัดผลออกมาเป็นหน่วยต่างๆและเป็นค่าได้ ดังนั้นนักการตลาดต้องสามารถที่จะตั้งเป้าหมายทางการตลาด Digital ได้ว่า เราจะวัดผลของแต่ละ Campaign ด้วยเมตริกไหน เช่น วัดด้วยยอดขาย หรือวัดด้วยจำนวนคนเข้า website หรือวัดจากจำนวน content ต่างๆที่ถูกแชร์ไป เป้นต้น


เพื่อที่ท้ายที่สุดนักการตลาดต้องสามารถที่จะตอบตัวเองได้ว่า Campaign นี้นั้น ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่อย่างไร


ดาวน์โหลด Digital Marketing Canvas ได้ที่ Link ด้านล่าง https://www.neobycmmu.com/digital-marketing-canvas

(Remark*** Digital Marketing Canvas เป็นลิขสิทธ์ของ NEO Academy)

************************************************************************************


DIGITAL MARKETING CANVAS เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ถ่ายทอด และสอนในหลักสูตร Mini MBA - Digital Marketing Management โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่


683 views0 comments

Comentarios


bottom of page