รายการ CEO VISION: เปิดโลกใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากสังคมอายุยืนรายการ CEO Vision ดำเนินรายการโดย คุณวรพงศ์ แจ้งจิตต์ ทำการสัมภาษณ์สด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล วีราสา รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อ "เปิดโลกใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจจากสังคมอายุยืน"44 views0 comments

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube