ทัศนศึกษาดูงาน ณ. Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ

Updated: Aug 27, 2020

ผู้เรียนในหลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน เข้าเยี่ยมชม Chersery Home International โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และ The Senizens ศูนย์​เวชศาสตร์​ฟื้นฟู เพื่อเรียนรู้หลักการพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

#NEOBYCMMU #ทัศนศึกษาดูงาน

52 views0 comments

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube