Digital Branding NEO BY CMMU-21.png

หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล

Digital Branding NEO BY CMMU-20.png
LOGO Mini MBA Digital Branding.jpg
Digital Branding New Logo-03.png

Digital Branding Essentials

เข้าใจหลักสำคัญในการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

Digital Branding New Logo-04.png

 Branding Strategy

สร้างตัวตนของแบรนด์
และสื่อสารคุณค่าให้ถึงลูกค้า

Digital Branding New Logo-05.png

Online Workshop 

เวิร์กชอปพร้อมให้คำปรึกษา
โดยคณาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญ

 

Digital Branding New Logo-06.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

abillionveg-7E28zXFon7o-unsplash.jpg

Mini MBA - Digital Branding Management

เส้นแบ่งระหว่างโลกธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์กำลังจางลงเรื่อยๆ​การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างแบรนด์ การสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง การประเมินมูลค่าแบรนด์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดแบรนด์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้กับธุรกิจ สินค้า และบริการ

 2. ผู้จัดการการตลาด และนักการตลาด ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ หรือ ต้องการปรับทิศทางแบรนด์
  เพื่อสื่อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น

 3. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการสร้างแบรนด์ 

Mini MBA - Digital Branding Management #2 
หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล รุ่นที่ 2

เรียน 6 Modules ใน 12 สัปดาห์

หลักการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

Digital Branding New Framework-04.png
Module Icon-06.png

MODULE 1
หลักการสร้างแบรนด์ในโลกดิจิทัล
The Principle of Branding in the Digital Era 

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแบรนด์ เรียนรู้การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจตัวอย่าง

Lessons

 • พื้นฐานการบริหารแบรนด์ 2021 
  Introduction to Brand Management 2021

   

 • การสร้างแบรนด์อย่างไร้ขอบเขต: กรณีศึกษา 
  Branding in Borderless Digital Era: Case Studies

Module Icon-07.png

MODULE 2
การวางตำแหน่งแบรนด์ดิจิทัล
Positioning your Digital Brand 

ค้นหาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของคุณค่าที่แท้จริงที่แบรนด์ต้องการส่งมอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและนำจุดแข็งไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

Lessons

 • การสร้างแบรนด์ด้วยเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่า 
  Purpose-Driven Branding 

   

 • การวางตำแหน่งแบรนด์ดิจิทัล ด้วยการวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และ ลูกค้า
  Consumer Insights, Competitive Landscape for Market Positioning

Digital Branding Icon-08.png

MODULE 3
การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์แบรนด์ดิจิทัล
Developing Brand Characteristics  

เรียนรู้หลักการประเมินคุณค่าแบรนด์ วิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ ผนวกกับคุณค่าที่ต้องการส่งมอบ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

Lessons

 • เช็คสุขภาพและประเมินมูลค่าแบรนด์ 
  Workshop: Brand Audit และ Brand Future Value

   

 • การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์แบรนด์ สำหรับยุคดิจิทัล
  Workshop: The Creation of Digital Brand Identity

Module Icon-09.png

MODULE 4
การออกแบบจุดประสบการณ์
Designing Touchpoint Experience 

ออกแบบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ แบรนด์เป็นที่จดจำและบอกต่อ

Lessons

 • การบริหารช่องทางดิจิทัลสำหรับแบรนด์ 
  Managing Digital Channels for Branding

   

 • การออกแบบประสบการณ์ลูกค้าบนโลกไร้รอยต่อ
  Designing Seamless Customer Experience:  Case Study

Module Icon-10.png

MODULE 5
การออกแบบคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์
Designing Content for Digital Branding  

เข้าใจลักษณะคอนเทนต์ ช่องทางการสื่อสาร เพื่อนำมาวางกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของแบรนด์และตลาด

Lessons

 • การวางกลยุทธ์คอนเทนต์
  Strategic Content Planning

   

 • การตลาดทางอารมณ์  
  Emotional Branding Strategy

Module Icon-05.png

MODULE 6
การบริหารแบรนด์ในยุคดิจิทัล
Managing Brand in the Digital Context 
 

เรียนรู้การดูแลรักษาฐานลูกค้า การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤติ รวมถึงการเก็บและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากผู้บริโภคจริง
เพื่อนำมาสร้างสรรค์และต่อยอดแบรนด์


Lessons

 • การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการรับมือการสื่อสารในกรณีวิกฤต
  CRM / Social Listening & Crisis Management

   

 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อวางกลยุทธ์แบรนด์
  Data-Driven Creativity

PRE-REGISTRATION

ขณะนี้หลักสูตรยังไม่เปิดรับสมัคร ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ปุ่มด้านล่าง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อเปิดรับสมัครรุ่นหน้า

PREVIOUS COURSE

ดูหลักสูตร Mini MBA - Digital Branding Management รุ่นที่ผ่านมาได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png