Digital Branding NEO BY CMMU-21.png

หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล

Mini MBA - Digital Branding Management 
หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล

เรียนทุกวันจันทร์ และ พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น.

เรียนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564


เรียนสดออนไลน์แบบ Interactive สื่อสารออนไลน์กับคณาจารย์และผู้เรียนแบบ Real Time


รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ราคาใหม่ในรูปแบบ Interactive Online 34,000 บาท
(ส่วนลด 5,000 บาท จากราคาปกติ)

COURSE OVERVIEW 

Digital Branding Essentials

เข้าใจหลักสำคัญในการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

 Branding Strategy

สร้างตัวตนของแบรนด์
และสื่อสารคุณค่าให้ถึงลูกค้า

Online Workshop 

เวิร์กชอปรูปแบบออนไลน์ 
พร้อมให้คำปรึกษาโดยคณาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญ

 

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

abillionveg-7E28zXFon7o-unsplash.jpg

Mini MBA - Digital Branding Management

เส้นแบ่งระหว่างโลกธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์กำลังจางลงเรื่อยๆ​การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างแบรนด์ การสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง การประเมินมูลค่าแบรนด์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดแบรนด์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้กับธุรกิจ สินค้า และบริการ

 2. ผู้จัดการการตลาด และนักการตลาด ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ หรือ ต้องการปรับทิศทางแบรนด์
  เพื่อสื่อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น

 3. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการสร้างแบรนด์ 

ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Course Introduction
แนะนำหลักสูตรหลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล

เรียน 6 Modules ใน 12 สัปดาห์

เรียน 6 Modules ใน 12 สัปดาห์

หลักการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

MODULE 1
หลักการสร้างแบรนด์ในโลกดิจิทัล
The Principle of Branding in the Digital Era 

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแบรนด์ เรียนรู้การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจตัวอย่าง

Lessons

 • พื้นฐานการบริหารแบรนด์ 2021 
  Introduction to Brand Management 2021

   

 • การสร้างแบรนด์อย่างไร้ขอบเขต: กรณีศึกษา 
  Branding in Borderless Digital Era: Case Studies

MODULE 2
การวางตำแหน่งแบรนด์ดิจิทัล
Positioning your Digital Brand 

ค้นหาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของคุณค่าที่แท้จริงที่แบรนด์ต้องการส่งมอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและนำจุดแข็งไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

Lessons

 • การสร้างแบรนด์ด้วยเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่า 
  Purpose-Driven Branding 

   

 • การวางตำแหน่งแบรนด์ดิจิทัล ด้วยการวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และ ลูกค้า
  Consumer Insights, Competitive Landscape for Market Positioning

MODULE 3
การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์แบรนด์ดิจิทัล
Developing Brand Characteristics  

เรียนรู้หลักการประเมินคุณค่าแบรนด์ วิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ ผนวกกับคุณค่าที่ต้องการส่งมอบ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

Lessons

 • เช็คสุขภาพและประเมินมูลค่าแบรนด์ 
  Workshop: Brand Audit และ Brand Future Value

   

 • การสร้างตัวตนและอัตลักษณ์แบรนด์ สำหรับยุคดิจิทัล
  Workshop: The Creation of Digital Brand Identity

MODULE 4
การออกแบบจุดประสบการณ์
Designing Touchpoint Experience 

ออกแบบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ แบรนด์เป็นที่จดจำและบอกต่อ

Lessons

 • การบริหารช่องทางดิจิทัลสำหรับแบรนด์ 
  Managing Digital Channels for Branding

   

 • การออกแบบประสบการณ์ลูกค้าบนโลกไร้รอยต่อ
  Designing Seamless Customer Experience:  Case Study

MODULE 5
การออกแบบคอนเทนต์เพื่อสร้างแบรนด์
Designing Content for Digital Branding  

เข้าใจลักษณะคอนเทนต์ ช่องทางการสื่อสาร เพื่อนำมาวางกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของแบรนด์และตลาด

Lessons

 • การวางกลยุทธ์คอนเทนต์
  Strategic Content Planning

   

 • การตลาดทางอารมณ์  
  Emotional Branding Strategy

MODULE 6
การบริหารแบรนด์ในยุคดิจิทัล
Managing Brand in the Digital Context 
 

เรียนรู้การดูแลรักษาฐานลูกค้า การบริหารจัดการเมื่อเกิดวิกฤติ รวมถึงการเก็บและประยุกต์ใช้ข้อมูลจากผู้บริโภคจริง
เพื่อนำมาสร้างสรรค์และต่อยอดแบรนด์


Lessons

 • การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการรับมือการสื่อสารในกรณีวิกฤต
  CRM / Social Listening & Crisis Management

   

 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อวางกลยุทธ์แบรนด์
  Data-Driven Creativity

ผู้สอนในหลักสูตร 

รศ. ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท แบรนด์บีอิ้ง จำกัด
และบริษัท บีอิ้งซัสเทน จำกัด

คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์
และคอนเซปต์แห่งอนาคต 
บารามีซี่ แล็บ

ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าของเพจ "เกตุวดี Marumura" 

คุณจักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

Service Design Consultant and Lecturer
Bangkok University and KMUIT

คุณอนุชิต ขำน้อย

Managing Director 

Digiserve Corporation

คุณประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์

Creative Director
บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

คุณกุณฑลี เตกาญจนวนิช

Marketing Director
Supara Group and GQ Apparel

คุณณฑิรา ว่องไพฑูรย์

Founder, Arktic Agency

& Influencer (WMTD, Go Graph!)

คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

กรรมการผู้จัดการ
ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล
บริษัท อินโฟเทค เมคเกอร์ จำกัด

คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี 

Documentary Photographer
& Creative Director
PAAP Production & Studio 

Download Syllabus Website_Digital Brand-

COURSE   SYLLABUS

ดาวน์โหลดตารางเรียน

NEO Online Interactive

เรียนสดออนไลน์ สื่อสารกับผู้สอนแบบ Real Time ผ่านโปรแกรม Zoom
พร้อมเวิร์กชอปรูปแบบออนไลน์ และดูวิดีโอย้อนหลังการสอนผ่าน Google Classroom 

 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

ราคาใหม่ในรูปแบบ Interactive Online 34,000 บาท
(ส่วนลด 5,000 บาท จากราคาปกติ)

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

                                      29,500 บาท/ท่าน

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนพิเศษ

32,050 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube