Leading Digital Marketing Strategy

หลักสูตรระยะสั้น กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้นำยุคดิจิทัล

สร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลใน 4 สัปดาห์

Leading Digital Marketing Strategy 
หลักสูตรระยะสั้น กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้นำยุคดิจิทัล

เรียนสดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 7 - 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

เรียนที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (ถนนวิภาวดี, BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

ได้รับ Leading Digital Marketing Strategy Certificate เมื่อเรียนครบตามกำหนด

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 39,000 บาท

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

Digital Marketing

Strategy Canvas

แผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลประยุกต์ใช้ได้จริงหลังจบหลักสูตร

Digital Marketing 

Workshop

ลงมือทำจริงในคลาสเรียน
พร้อมให้คำแนะนำ
โดยผู้เชี่ยวชาญ

Industry

Insight

เรียนประสบการณ์ตรง
จากผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม 

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สร้างแบรนด์และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ด้วยกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

ภาพ Digital Marketing Canvas

 ด้วยการใช้ Digital MarketCanvas เครื่องมือวางแผนการตลาดดิจิทัล
ที่ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริงหลังจบหลักสูตร 

Experience Sharing + Workshop Based Learning

เรียนจากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผ่านการทำ Workshop

ภาพลูกศร ขั้นตอนทั้งหมดที่จะได้เรียน

ผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริง ตั้งแต่การสร้างไอเดียไปจนถึงการสร้างกลยุทธ์ 
พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

เนื้อหาในหลักสูตร

Diagram

MODULE 1 
Digital Marketing Trends & Forecasting
ยุคของการตลาดแบบไร้รอยต่อ

Lessons

 • ปัจจุบันและอนาคตของการตลาดดิจิทัล (Current trends shaping the future of Digital Marketing)

 • ออกแบบและบริหารจัดการประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Omni-Channel Experience)

 • กระบวนการวิเคราะห์ตลาด (Digital Market analysis)

MODULE 2
Digital Branding 
พลังของการสร้างแบรนด์และความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์

Lessons

 • กลยุทธ์การจัดการแบรนด์ในยุคดิจิทัล (Strategic Brand Management for Digital Transformation)

 • การปรับธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 • การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความคิดสร้างสรรค์

 • การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

MODULE 3

Digital Marketing Goals & Strategy
การตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

ออกแบบทีมงานและการทำงานรูปแบบใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันของคนต่างวัย ต่างทักษะ ต่างความเห็น เพื่อลดความขัดแย้ง
ให้ได้มากที่สุด ปรับการวัดผลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการใช้ตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ ให้ทีมทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งมอบงานได้ทันท่วงทีกับการปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล


Lessons

 • การกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ (Digital Marketing Goal and Strategy)

 • วางแผนและจัดสรรทรัพยากรสำหรับการตลาดดิจิทัล (Action Plan and Resource Allocation)

MODULE 4
Digital Marketing Channels

XXX

อัพเดตภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่าสุดจากทั่วโลกและหลักการเตรียมแผนรับมือเพื่อลดความสูญเสียในอนาคต เข้าใจหลักการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Security and Privacy) ในบริบทของประเทศไทย พร้อมเตรียมความรู้พื้นฐานด้านการระดมทุน การบัญชีและภาษีในยุคดิจิทัล

Lessons

 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคาม 

 • ความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวข้อมูล

 • ภาษีและบัญชียุคดิจิทัล

 • อนาคตของการระดมทุน

MODULE 5
Content Strategy
XXX

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ทำความเข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติสู่ธุรกิจแพลตฟอร์ม

 • การแลกเปลี่ยนสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Marketplace Platform)

 • การแบ่งปันทรัพย์สินบนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Sharing Platform)

 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Content Platform)

MODULE 6
Measurement & Optimization

XXX

เรียนรู้หลักการทำการตลาดดิจิทัลและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเทียบโอกาสและความท้าทายในแต่ละสนามโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

 

Lessons

 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 

 • Line Marketing

 • Google & Youtube Marketing

 • Facebook & Instagram Marketing

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: support@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube