Tcel Website-17.png
NEO ex LOGO edited-02.png

EXECUTIVE PROGRAM - REINVENTING HEALTHCARE BUSINESS 
หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 

เรียนที่ C-ASEAN อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Early Bird ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 76,000 บาท
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 89,000 บาท)

* หมายเหตุ: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง NEO ACADEMY ขอเลื่อนการจัดอบรมเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการใหม่
ในภายหลัง หากท่านต้องการรับข่าวสารทางอีเมล กรุณาลงทะเบียนที่นี่

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

TCEL Big Icon-13.png

Business Opportunities

in Life Science

ค้นหาและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
จากนวัตกรรมการแพทย์
และสุขภาพ

TCEL Big Icon-14.png

From Idea to Patent

โอกาสในการจดสิทธิบัตร
สำหรับไอเดียทางนวัตกรรม
ที่มีความเป็นไปได้สูง

TCEL Big Icon-15.png

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

TCEL Big Icon-16.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
logo_rama_h_th-01.png
cmmulogo-01.png
NEO & CMMU Logo-01.png
TCELS.png

เกี่ยวกับหลักสูตร
Executive Program
Reinventing Healthcare Business

หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1 
เป็นความร่วมมือกันระหว่าง​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) หรือ TCELS และ NEO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย
จาก 3 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

 1. กลุ่มเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical)

 2. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)  

 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร (Cosmetic & Food Supplement)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักธุรกิจและผู้บริหารในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม หรือผู้ที่สนใจธุรกิจสุขภาพ

 2. นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ต้องการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่

 3. นักลงทุนที่ต้องการมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพ

แนะนำหลักสูตร Executive Program- Reinventing  Healthcare Business

two-confident-business-man-shaking-hands

สร้างโอกาสในธุรกิจสุขภาพ
ผ่านการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญใน 8 สัปดาห์

หลักสูตร Reinventing Healthcare Business ได้ถูกออกแบบมาโดยใช้กระบวนการ Design Thinking
ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงตรรกะในการปั้นธุรกิจ 


 

เริ่มต้น 4 สัปดาห์แรก​ ผู้เรียนจะได้เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

และใน​ 4 สัปดาห์ถัดมา ผู้เรียนจะได้เลือกโอกาสทางธุรกิจที่สนใจ​
พัฒนาเป็นแผนธุรกิจ​ ศึกษาความเป็นได้ทางการเงิน​
และกฏระเบียบในประเทศไทย พร้อมประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ผ่านการรับฟังข้อมูลที่ทันสมัย​ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ​ และพัฒนาโอกาสต่าง​ๆ​
เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) กระทั่งได้นำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจต่อนักลงทุน
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหาในหลักสูตร

NEW FRAMEWORK_TCELS NEW-02.png
Tcel Small Icon-05.png

WEEK  1
Healthcare Foresight

การวิเคราะห์โอกาสและอนาคตของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งสามกลุ่ม คือ เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเภสัชภัณฑ์
วิธีการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่มาจากการสร้างความแตกต่างด้วยการใช้นวัตกรรมLessons

 • อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ
  The Overview of Healthcare Foresight: Past, Present, Future

   

 • พื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
  The Introduction to Technology Roadmap

   

Small TCELS Icon-06.png

WEEK 2 
Healthcare Industry Exploration: Cosmetic & Food Supplements                                 

รู้จักกับอุตสาหรรมเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม การถอดรหัสสินค้าและบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มองหาสินค้าที่มีโอกาสเป็น
Product Champion เพิ่มความเข้มข้นในการทำธุรกิจด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ลงสถานที่จริงเพื่อดูขั้นตอนในการผลิต
และเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจจากนักธุรกิจตัวจริง


Lessons

 • ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริม
  Future of Cosmetic &  Food Supplementary

   

 • เครื่องสำอางและอาหารเสริม:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Cosmetic & Food: Regulation