Tcel Website-17.png
NEO ex LOGO edited-02.png

EXECUTIVE PROGRAM - REINVENTING HEALTHCARE BUSINESS 
หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. 

เรียนที่ C-ASEAN อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Early Bird ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 76,000 บาท
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 89,000 บาท)

* หมายเหตุ: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง NEO ACADEMY ขอเลื่อนการจัดอบรมเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการใหม่
ในภายหลัง หากท่านต้องการรับข่าวสารทางอีเมล กรุณาลงทะเบียนที่นี่

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

TCEL Big Icon-13.png

Business Opportunities

in Life Science

ค้นหาและสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
จากนวัตกรรมการแพทย์
และสุขภาพ

TCEL Big Icon-14.png

From Idea to Patent

โอกาสในการจดสิทธิบัตร
สำหรับไอเดียทางนวัตกรรม
ที่มีความเป็นไปได้สูง

TCEL Big Icon-15.png

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

TCEL Big Icon-16.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
logo_rama_h_th-01.png
cmmulogo-01.png
NEO & CMMU Logo-01.png
TCELS.png

เกี่ยวกับหลักสูตร
Executive Program
Reinventing Healthcare Business

หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1 
เป็นความร่วมมือกันระหว่าง​ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) หรือ TCELS และ NEO Academy โดยวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย
จาก 3 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

 1. กลุ่มเภสัชภัณฑ์ (Pharmaceutical)

 2. กลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Devices)  

 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร (Cosmetic & Food Supplement)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. นักธุรกิจและผู้บริหารในองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรม หรือผู้ที่สนใจธุรกิจสุขภาพ

 2. นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ต้องการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่

 3. นักลงทุนที่ต้องการมองหาโอกาสใหม่ในการลงทุนธุรกิจด้านสุขภาพ

แนะนำหลักสูตร Executive Program- Reinventing  Healthcare Business

two-confident-business-man-shaking-hands

สร้างโอกาสในธุรกิจสุขภาพ
ผ่านการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญใน 8 สัปดาห์

หลักสูตร Reinventing Healthcare Business ได้ถูกออกแบบมาโดยใช้กระบวนการ Design Thinking
ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้ใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์
และความคิดเชิงตรรกะในการปั้นธุรกิจ 


 

เริ่มต้น 4 สัปดาห์แรก​ ผู้เรียนจะได้เจาะลึกเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์

และใน​ 4 สัปดาห์ถัดมา ผู้เรียนจะได้เลือกโอกาสทางธุรกิจที่สนใจ​
พัฒนาเป็นแผนธุรกิจ​ ศึกษาความเป็นได้ทางการเงิน​
และกฏระเบียบในประเทศไทย พร้อมประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ผ่านการรับฟังข้อมูลที่ทันสมัย​ สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ​ และพัฒนาโอกาสต่าง​ๆ​
เหล่านั้นให้เป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) กระทั่งได้นำเสนอไอเดียและแผนธุรกิจต่อนักลงทุน
และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เนื้อหาในหลักสูตร

NEW FRAMEWORK_TCELS NEW-02.png
Tcel Small Icon-05.png

WEEK  1
Healthcare Foresight

การวิเคราะห์โอกาสและอนาคตของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งสามกลุ่ม คือ เครื่องสำอางค์และอาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ รวมทั้งเภสัชภัณฑ์
วิธีการพัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า การสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จที่มาจากการสร้างความแตกต่างด้วยการใช้นวัตกรรมLessons

 • อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ
  The Overview of Healthcare Foresight: Past, Present, Future

   

 • พื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยี
  The Introduction to Technology Roadmap

   

Small TCELS Icon-06.png

WEEK 2 
Healthcare Industry Exploration: Cosmetic & Food Supplements                                 

รู้จักกับอุตสาหรรมเครื่องสำอางค์และอาหารเสริม การถอดรหัสสินค้าและบริษัทที่ประสบความสำเร็จ มองหาสินค้าที่มีโอกาสเป็น
Product Champion เพิ่มความเข้มข้นในการทำธุรกิจด้วยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ลงสถานที่จริงเพื่อดูขั้นตอนในการผลิต
และเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจจากนักธุรกิจตัวจริง


Lessons

 • ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและอาหารเสริม
  Future of Cosmetic &  Food Supplementary

   

 • เครื่องสำอางและอาหารเสริม:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Cosmetic & Food: Regulation 

   

Small TCELS Icon-07.png

WEEK 3
Healthcare Industry Exploration: Medical Devices                                          

โอกาสในการทำธุรกิจของเครื่องมือแพทย์ มีตั้งแต่การทำเครื่องมือที่พบเห็นได้ทั่วไปอย่างถุงมือยางไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ช่วยในการผ่าตัด
ขั้นตอนในการหาตลาดและการพัฒนาสินค้าเพื่อโอกาสในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องการพัฒนาและการทำธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์Lessons

 • รู้จักกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
  Medical Devices

   

 • เครื่องมือแพทย์:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Medical Devices: Regulation

   

Small TCELS Icon-08.png

WEEK 4
Pharmaceutical: Basic to Advance Level

แนวโน้มของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัดและเทรนด์ของการพัฒนาเทคโนโลยี ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสินค้าสำหรับตลาดเภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด รับฟังประสบการณ์จากนักธุรกิจในอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ ว่ามองเห็นโอกาสได้อย่างไร
และอะไรคือปัจจัยในการทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จ และกฏข้อบังคับในการทำธุรกิจในตลาดนี้


Lessons

 • โอกาสและตลาดของเภสัชภัณฑ์ 
  Pharma Trend & Market

   

 • การพัฒนายาที่ใช้นวัตกรรม
  Innovative Drug Development

   

 • การพัฒนาเซลล์บำบัด
  Cell & Gene Therapy Development 

   

 • เภสัชภัณฑ์และเซลล์บำบัด:กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  Regulation  Cell & Gene & Biopharma

   

 • Case Study: การเปลี่ยนสายธุรกิจเข้าสู่วงการธุรกิจสุขภาพ 

Small TCELS Icon-09.png

WEEK 5
Opportunity Discover                                                

เข้าสู่โหมดของการพัฒนาธุรกิจ เริ่มจากการศึกษาโอกาสของการลงทุน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง เพื่อหารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจ ปิดท้ายด้วยการแชร์ประสบการณ์ของบริษัทที่ต้องการเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ
ถอดมุมมองจากองค์กรขนาดใหญ่ว่าอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพมีโอกาสมากแค่ไหนในอนาคต


Lessons

 • ลงทุนอย่างไรในตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ
  Type of Opportunity & Investment size 

 • Law and Regulation: IP

 • Corporate Transformer 

   

Small TCELS Icon-10.png

WEEK 6
Opportunity Creation                                                

                                             

การพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพทั้งสามกลุ่มมีขั้นตอนและกฏระเบียบที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือการทำความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการวางสินค้าในตลาด เพื่อที่จะเลือกว่ามีโอกาสในตลาดมากพอที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรม เป็นการลดเวลา
และงบประมาณสำหรับธุรกิจ จากนั้นเป็นการเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจ อันจะเป็นแผนที่นำทางไปสู่ความสำเร็จ


Lessons

 • กระบวนการในการพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพ
  New Product Development Process

   

 • แผนธุรกิจ แผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ
  Business Plan + Final Project Assignment

   

 • การวางแบรนด์สินค้าในตลาด
  Brand & Market Positioning 


   

Small TCELS Icon-11.png

WEEK 7
Opportunity Evaluation                                                

                   

ค้นหาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมองหาโอกาสทางการตลาด นั่นคือความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทำอย่างไรจะได้ข้อมูลว่าสินค้ามีโอกาสในการเข้าตลาดมากน้อยเพียงใด และตลาดนั้นมีความคุ้มค่าหรือมีขนาดใหญ่พอหรือไม่ การประเมินขั้นสุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ว่าสินค้าที่กำลังพัฒนาควรจะได้ไปต่อในตลาดหรือไม่

Lessons

 • การประความคุ้มค่าในการลงทุน
  Opportunity Evaluation Model: Feasibility Analysis

   

 • ค้นหาความต้องการของลูกค้า
  Market Research, Demand side

   

Small TCELS Icon-12.png

WEEK 8
Pitching Day                                                
                                         
                   

การหาทุนวิจัยและการหาแหล่งเงินทุนเพื่อทำธุรกิจ มีทุนวิจัยที่เปิดโอกาสให้กับธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพมากมาย รวมถึงแหล่งเงินทุนในการสนับสนุนผู้ประกอบการในการเริ่มต้นธุรกิจ การแนะนำหน่วยงานสนับสนุนสำหรับทุกโอกาสทางธุรกิจที่อยากไปต่อ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอโปรเจคกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในแวดวงการวิจัยและนักธุรกิจที่มีประสบการณ์

Lessons

 • การหาเงินทุน
  Funding + Start-up fund

   

 • Pitching & Feedback

ผู้สอนในหลักสูตร 

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา_profile-07.png

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา

ประธานหลักสูตรไทย
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ

ผู้อำนวยการ
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

ดร.นเรศ ดำรงชัย.png

ดร.นเรศ ดำรงชัย

อดีตผู้อำนวยการ

Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

ว่าที่ร้อยเอก วฤษฎิ์ อินทร์มา.png

ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

ดร_edited.jpg

ดร.พัชราภรณ์ วงษา

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเสริมอาหาร
Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Public Organization)

รัตนา วรปัสสุ

รัตนา วรปัสสุ

ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์
และหุ่นยนต์ทางการ