Longevity Cover-02.png

Executive Program: Business Opportunities Creation in Longevity Society #3
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3

เรียนทุกวันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม  – 17 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00- 16.00น.

เรียนที่ C-ASEAN อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Early Bird ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 59,000 บาท
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 69,000 บาท)

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

New Business

Opportunities

เห็นหลากหลาย
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ในสังคมอายุยืน

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

Customer Insight

from Experts

เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้าสูงวัย
จากผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม 

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
Class-28.jpg

เกี่ยวกับหลักสูตร

Executive Program: Business Opportunities Creation in Longevity Society เรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของสังคมอายุยืน เรียนรู้ผ่านกระบวนการ R.I.S.E.S ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียและต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จากการเกิดขึ้นของสังคมอายุยืน
   

 • นักพัฒนาสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ต้องการต่อยอดในธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
   

 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

เรียนสดในชั้นเรียน 8 สัปดาห์ 
เจาะลึกการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

ครบทั้งองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในสังคมอายุยืน
และหลักการบริหารสำคัญสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

adorable-senior-couple-video-conferencin

INTRODUCTION
กำเนิดโลกสังคมอายุยืน
The Birth of Longevity Society  

ก้าวเข้าสู่โลกของสังคมอายุยืน ยุค Perennials ทำความรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของประชากรสูงวัยยุคใหม่ที่อายุใจน้อยกว่าอายุจริง ออกแบบคุณค่าทางธุรกิจที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้ และปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงใจกลุ่มสูงวัย

Lessons

 • สถานการณ์สังคมอายุยืนในไทยและต่างประเทศ
  Landscapes of Longevity
   

 • ห้องเรียนสูงวัย หัวใจไฮเทค 
  Case Study: OPPY - Old People Playing Young Club

COURSE INTRODUCTION VIDEO
แนะนำหลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังอายุยืน รุ่นที่ 3

MODULE 1 
โอกาสทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
Opportunities in Food & Beverage Business

เรียนรู้หลักการออกแบบอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ไปจนถึงอาหารที่เอื้อต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทย

Lessons

 • อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตสำหรับสังคมอายุยืน
  Future Food Trend in Longevity Society

   

 • สูงวัยสดใส กระชากวัยด้วยการกิน
  Eat well, Live well

energetic-beautiful-middle-aged-woman-wi
modern-senior-man-with-football.jpg

MODULE 2
โอกาสทางธุรกิจของใช้ภายในบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์
Opportunities in Household & Lifestyle Product Business

รู้จักหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลัก Universal Design เพื่อให้สังคมผู้สูงอายุยังอยู่ร่วมกันได้กับคนทุกวัย ไม่รู้สึกถูกแบ่งแยกออกจากสังคม และจับเทรนด์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว และสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยสีเงิน

Lessons

 • นวัตกรรมการออกแบบของใช้ภายในบ้านตามแบบฉบับคนญี่ปุ่น
  Universal Design for All: Case Studies from Japan

   

 • เวิร์คชอปการออกแบบของใช้ภายในบ้านด้วย UD
  Universal Design for All: Product Design Workshop

   

 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
  โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  Aging Market Access with DITP

   

 • พบปะผู้ประกอบการจากโครงการ 60+
  Meet & Greet 60+ Project Entrepreneurs

MODULE 3
โอกาสทางธุรกิจที่อยู่อาศัย
Opportunities in Senior Living Business

เตรียมพร้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านและสังคมอย่างมีความสุข พร้อมประเมินโอกาสในแต่ละประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะแก่การลงทุนต่อยอดธุรกิจที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

Lessons

 • เจาะลึกประเภทอสังหาฯที่ใช่ ในสังคมอายุยืน 
  Senior Living: What Type is Right for You?

   

 • บ้านยุค 5.0 สำหรับสังคมอายุยืน 
  Smart House, Smart Living

   

 • ทัศนศึกษา: ริเวอไรน์ เพลส คอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุ
  Field Trip: Riverine Place

asian-elderly-couple-using-tablet-watchi
retirement-glass-container-full-coins-wh

MODULE 4
โอกาสทางธุรกิจการเงินและประกันภัย
Opportunities in Finance & Insurance Business 

ยิ่งอายุมากขึ้น การรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและการเงินยิ่งทำได้น้อยลง อายุที่ยืนยาวอาจเป็นทุกข์ได้ หากอยู่ในสถานการณ์ “แก่ก่อนรวย” การวางแผนการเงินและใช้ประกันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจึง
เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้


Lessons

 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยุคใหม่เพื่อวัยเกษียณ 
  ·Financial and Insurance Services for Seniors

   

 • DIY แผนเกษียณและมรดก
  DIY Retirement & Legacy Plan

MODULE 5
โอกาสทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
Opportunities in Hospitality and Tourism Business 

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้ของไทย
แม้จะเผชิญกับโรคระบาด แต่โอกาสใหญ่กำลังจะมา ประชากรวัยสีเงินที่มีแนวโน้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นและความมั่งคั่งมากขึ้น พร้อมออกเดินทางเพื่อเติมเต็มความหมายของชีวิต


Lessons

 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งอนาคตสำหรับสังคมอายุยืน 
  Future of Tourism in Longevity Society

   

 • หัวใจการทำทัวร์ท่องเที่ยวสูงวัย ปลอดภัย ได้เพื่อน 
  Heartmade Tour for Senior

   

 • บริการด้วยใจ สูงวัยแฮปปี้ 
  Hospitality meets Senior Happiness

elderly-asian-man-holding-phone-take-pic
beauty-aged-woman-with-pink-orchids.jpg

MODULE 6
โอกาสทางธุรกิจชะลอวัยและการดูแลผู้สูงวัย
Opportunities in Anti-Aging & Elderly Care Business

เรียนรู้ศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หนึ่งในวิธีการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ในผู้สูงอายุ และยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกอ่อนกว่าวัยทั้งภายนอกและภายใน แต่เมื่อร่างกายโรยราเจ็บป่วยไปตามวัย ปัญหาที่เกิดบ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุไทย เช่น ข้อเข่า อัลไซเมอร์ จะมีวิธีการและระบบบริการสุขภาพใดบ้างที่รองรับในประเทศไทย

Lessons

 • วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 101
  Anti Aging and Regenerative Science 101
   

 • เทรนด์และโอกาสด้านความสวยงามทางการแพทย์เพื่อผู้สูงอายุ
  Aesthetic Trends and Opportunities in Aging Society

   

 • เตรียมความพร้อมดูแลใกล้ชิด เมื่อถึงวัยติดบ้าน ติดเตียง
  The start of Caring for Dependent Elderly 

   

 • กรณีศึกษาสตาร์ทอัพดูแลผู้สูงอายุ: บัดดี้ โฮม แคร์
  Care the Perennials: Buddy Home Care

NEO Business Class 
กระบวนการสร้างธุรกิจใหม่

จากความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยคณาจารย์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกแบบกระบวนการสร้างธุรกิจ ไปพร้อมกับการพาไปค้นพบโอกาสแห่งอนาคตในโลกสังคมอายุยืนที่เหมาะกับคุณ ต่อจุดไอเดียทางธุรกิจกับเพื่อนร่วมชั้น ไปจนถึงการนำเสนอแผนธุรกิจที่เป็นรูปธรรม

Lessons

 • ออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ พิชิตใจวัยเก๋า
  Value Proposition Design

   

 • ออกไอเดียธุรกิจใหม่  พิชิตใจวัยเก๋า 
  Business Idea Creation

   

 • การประเมินโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน
  Opportunity Evaluation

   

 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจในสังคมอายุยืน Feasibility Analysis
   

 • สร้างโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจในสังคมอายุยืน
  Pitching & Networking Day

Longivity 2 Last Day-51.jpg

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน
ที่ทำการสอนในหลักสูตร

หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

ดร.ฬุฬีญา โอชารส

ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยอัลไซเมอร์
ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์

หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชนรรค์ดา สรภักดี

หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าตลาดเฉพาะ
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คุณธนพล จึงศิรกุลวิทย์

นักออกแบบทัวร์ผู้สูงอายุ
บริษัท Travel republic จำกัด

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

นักโภชนาการอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

คุณสุธีรา จำลองศุภลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอพีพีวาย จำกัด
และ ครูใหญ่ OPPY CLUB
ชมรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อผู้สูงวัย

ผศ. ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรม
และเครือข่ายอุตสาหกรรม
ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พญ.นาฏ ฟองสมุทร

 

ผู้เชี่ยวชาญ
และนักพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา

ประธานหลักสูตรไทย 
และ ผู้อำนวยการโครงการ NEO Academy
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ


ประธานหลักสูตร
การจัดการธุรกิจสุขภาพ
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

หัวหน้าสาขาผู้ประกอบการและนวัตกรรม
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นพ.วัชรินทร์ ศิริทรัพย์สมบัติ

อาจารย์พิเศษและวิทยากร 
สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ โรงพยาบาลพระรามเก้า

 

คุณสันติ ศรีวิชาญกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีไอที จำกัด
ผลิตภัณฑ์ของใช้ภายในบ้านแบรนด์ KUDOS
และ KUDOS Innovation Team 

COURSE   SYLLABUS

 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

Early Bird

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 59,000 บาท
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 69,000 บาท)

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

60,500  บาท/ท่าน

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนพิเศษ

65,500  บาท

เรียนผ่านกระบวนการ R.I.S.E.S

กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน ใช้กระบวนการเรียนรูปแบบ R.I.S.E.S
การเรียนแบบผสมผสาน ที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียทางธุรกิจใหม่ได้ 

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียน R.I.S.E.S 

เสียงตอบรับจากผู้เรียน 
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุ

บรรยากาศคลาสเรียน
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่น 1 และ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

092-916-4265 ฝ่ายวิชาการ NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube