Longevity Cover-02.png
NEO ex LOGO edited-01.png

Executive Program: Business Opportunities Creation in Longevity Society #3
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3

เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00- 16.00น.*
 

เรียนที่ C-ASEAN อาคาร ThaiBev Quarter (พระราม 4)
 

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

​Early Bird ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 59,000 บาท
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 69,000 บาท)

* หมายเหตุ: เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง NEO ACADEMY ขอเลื่อนการจัดอบรมเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการใหม่
ในภายหลัง หากท่านต้องการรับข่าวสารทางอีเมล กรุณาลงทะเบียนที่นี่

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

Untitled-1-02.png

New Business

Opportunities

เห็นหลากหลาย
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ในสังคมอายุยืน

Untitled-1-03.png

Business Matching

& Networking

สร้างเครือข่ายระหว่าง
เพื่อนร่วมชั้นและต่อยอดสู่
การทำธุรกิจจริงร่วมกัน

Untitled-1-04.png

Customer Insight

from Experts

เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้าสูงวัย
จากผู้เชี่ยวชาญ
ในอุตสาหกรรม 

Untitled-1-05.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผสมผสานความรู้จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
cmmulogo-01.png
16602436_1375275545869746_84408740864134
riverine logo.png
11036667_770324953065366_658732921945690
NEO & CMMU Logo-01.png
52778863_2195605357149125_83545422478484
Siam_Cement_Group_Logo.svg.png
download.png
Class-28.jpg

เกี่ยวกับหลักสูตร

Executive Program: Business Opportunities Creation in Longevity Society เรียนรู้การสร้างโอกาสทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของสังคมอายุยืน เรียนรู้ผ่านกระบวนการ R.I.S.E.S ที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างไอเดียและต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร และผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่จากการเกิดขึ้นของสังคมอายุยืน
   

 • นักพัฒนาสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ต้องการต่อยอดในธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
   

 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

COURSE INTRODUCTION VIDEO
แนะนำหลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังอายุยืน รุ่นที่ 3

เรียนสดในชั้นเรียน 8 สัปดาห์ 
เจาะลึกการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

Longevity Framework-02.png

ครบทั้งองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจในสังคมอายุยืน
และหลักการบริหารสำคัญสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

adorable-senior-couple-video-conferencin

INTRODUCTION
กำเนิดโลกสังคมอายุยืน
The Birth of Longevity Society  

ก้าวเข้าสู่โลกของสังคมอายุยืน ยุค Perennials ทำความรู้จักลักษณะและพฤติกรรมของประชากรสูงวัยยุคใหม่ที่อายุใจน้อยกว่าอายุจริง ออกแบบคุณค่าทางธุรกิจที่จะส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายนี้ และปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงใจกลุ่มสูงวัย

Lessons

 • สถานการณ์สังคมอายุยืนในไทยและต่างประเทศ
  Landscapes of Longevity
   

 • ห้องเรียนสูงวัย หัวใจไฮเทค 
  Case Study: OPPY - Old People Playing Young Club

MODULE 1 
โอกาสทางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
Opportunities in Food & Beverage Business

เรียนรู้หลักการออกแบบอาหารและนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ไปจนถึงอาหารที่เอื้อต่อผู้สูงอายุที่มีปัญหาการเคี้ยวและกลืนอาหาร และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทย

Lessons

 • อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตสำหรับสังคมอายุยืน
  Future Food Trend in Longevity Society

   

 • สูงวัยสดใส กระชากวัยด้วยการกิน
  Eat well, Live well

energetic-beautiful-middle-aged-woman-wi
modern-senior-man-with-football.jpg

MODULE 2
โอกาสทางธุรกิจของใช้ภายในบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์
Opportunities in Household & Lifestyle Product Business

รู้จักหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามหลัก Universal Design เพื่อให้สังคมผู้สูงอายุยังอยู่ร่วมกันได้กับคนทุกวัย ไม่รู้สึกถูกแบ่งแยกออกจากสังคม และจับเทรนด์ของใช้ในบ้าน ของใช้ส่วนตัว และสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยสีเงิน

Lessons

 • นวัตกรรมการออกแบบของใช้ภายในบ้านตามแบบฉบับคนญี่ปุ่น
  Universal Design for All: Case Studies from Japan

   

 • เวิร์คชอปการออกแบบของใช้ภายในบ้านด้วย UD
  Universal Design for All: Product Design Workshop

   

 • โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดและสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ
  โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  Aging Market Access with DITP

   

 • พบปะผู้ประกอบการจากโครงการ 60+
  Meet & Greet 60+ Project Entrepreneurs

MODULE 3
โอกาสทางธุรกิจที่อยู่อาศัย
Opportunities in Senior Living Business

เตรียมพร้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านและสังคมอย่างมีความสุข พร้อมประเมินโอกาสในแต่ละประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะแก่การลงทุนต่อยอดธุรกิจที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ

Lessons

 • เจาะลึกประเภทอสังหาฯที่ใช่ ในสังคมอายุยืน 
  Senior Living: What Type is Right for You?

   

 • บ้านยุค 5.0 สำหรับสังคมอายุยืน 
  Smart House, Smart Living

   

 • ทัศนศึกษา: ริเวอไรน์ เพลส คอนโดมิเนียมเพื่อผู้สูงอายุ
  Field Trip: Riverine Place

asian-elderly-couple-using-tablet-watchi
retirement-glass-container-full-coins-wh

MODULE 4
โอกาสทางธุรกิจการเงินและประกันภัย
Opportunities in Finance & Insurance Business 

ยิ่งอายุมากขึ้น การรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและการเงินยิ่งทำได้น้อยลง อายุที่ยืนยาวอาจเป็นทุกข์ได้ หากอยู่ในสถานการณ์ “แก่ก่อนรวย” การวางแผนการเงินและใช้ประกันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจึง
เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้


Lessons

 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินยุคใหม่เพื่อวัยเกษียณ 
  ·Financial and Insurance Services for Seniors

   

 • DIY แผนเกษียณและมรดก
  DIY Retirement & Legacy Plan

MODULE 5
โอกาสทางธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
Opportunities in Hospitality and Tourism Business 

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องยนต์หลักในการสร้างรายได้ของไทย
แม้จะเผชิญกับโรคระบาด แต่โอกาสใหญ่กำลังจะมา ประชากรวัยสีเงินที่มีแนวโน้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้นและความมั่งคั่งมากขึ้น พร้อมออกเดินทางเพื่อเติมเต็มความหมายของชีวิต


Lessons

 • อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งอนาคตสำหรับสังคมอายุยืน 
  Future of Tourism in Longevity Society

   

 • หัวใจการทำทัวร์ท่องเที่ยวสูงวัย ปลอดภัย ได้เพื่อน 
  Heartmade Tour for Senior

   

 • บริการด้วยใจ สูงวัยแฮปปี้ 
  Hospitality meets Senior Happiness