หลักสูตรระยะสั้นนีโอ 

NEO Short Course Certificate Program
by College of Management Mahidol University

หลักสูตรระยะสั้นนีโอ

โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


หลักสูตร NEO (New Education for Opportunity) คือ “การศึกษารูปแบบใหม่” เพื่อสร้าง “โอกาสใหม่” ทางธุรกิจ

ด้วยกระบวนการเรียนรู้ R.I.S.E.S. เน้นกระตุ้นให้ผู้เรียนมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของเศรษฐกิจใหม่ได้ครบทุกมิติ

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน

การสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่
ในสังคมอายุยืน

Mini MBA
Digital Business Management

เรียน 6 Modules ใน 12 สัปดาห์
ครบทุกองค์ความรู้
เพื่อการบริหารยุคดิจิทัล

หลักสูตรการสร้างคน
สร้างองค์กรแห่งอนาคต 

การบริหารและสร้างองค์กร
เพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลง
(Coming Soon)

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: support@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube