เกี่ยวกับหลักสูตร  NEO EXECUTIVE COURSE

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารและผู้นำองค์กรที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ
ผ่านการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 
และสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ NEO Alumni 

Updated Website Banner-02.png

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 3

OPEN FOR REGISTRATION!
เปิดรับสมัคร

ค้นพบโอกาสใหม่ใน 6 อุตสาหกรรม
สร้างธุรกิจแห่งอนาคต รองรับสังคมอายุยืน
เจาะลึกพฤติกรรมผู้สูงวัย
ออกแบบคุณค่าที่ตรงใจ
และต่อยอดทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในชั้นเรียน

Updated Website Banner-03.png

หลักสูตรการสร้างโอกาสใหม่
ในธุรกิจสุขภาพ รุ่นที่ 1

OPEN FOR REGISTRATION!

เปิดรับสมัคร

เจาะลึก 3 อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์
จากนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของเมืองไทย
ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
และกฎระเบียบรอบด้าน
สู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพที่ทันสมัยที่สุด