ทำเนียบรุ่น

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่น 1

Portrait-27_edited.jpg

คุณสุพพตา ธีมากร

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

Portrait-33_edited.jpg

คุณกมลทิพย์ ตรัยวนพงศ์

Assistant Managing Director
Fine Home Group

Portrait-31.jpg

คุณสุกิจ​ ตรัยวนพงศ์​

Managing Director
Fine Home Group

Portrait-13_edited.jpg

คุณดวงรชต พยัฆวิเชียร

รองกรรมการผู้จัดการ
วังรี รีสอร์ท จ. นครนายก

Portrait-12_edited.jpg

คุณสรินพร​ บุญ​ภากร​

ผู้จัดการ​ฝ่ายการตลาด​
True Corporation Co.Ltd.

Portrait-9_edited.jpg

คุณพงศ์เทพ คงศักดิ์

Head of Digital Healthcare
True Digital Group

Portrait-25_edited.jpg

คุณโมไนยา พฤทธิภาพย์

Assistant Director
Bangkok Rayong Hospital 

Portrait-19_edited.jpg

ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ

หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Portrait-7_edited.jpg

คุณวริศรา ฉายางามมงคล

Managing Director
Mountainville K.B.N Co., Ltd

Portrait-66_edited.jpg

คุณริศร์สุ เเต้มคงคา

Managing ฏirector

Portrait-9_edited.jpg

คุณพงศ์เทพ คงศักดิ์

Head of Digital Healthcare
True Digital Group

Portrait-9_edited.jpg

คุณพงศ์เทพ คงศักดิ์

Head of Digital Healthcare
True Digital Group