ทำเนียบรุ่น

หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่น 1

คุณสุพพตา ธีมากร

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอส.พี.เอ.อินทีเกรชั่น จำกัด

คุณกมลทิพย์ ตรัยวนพงศ์

Assistant Managing Director
Fine Home Group

คุณสุกิจ​ ตรัยวนพงศ์​

Managing Director
Fine Home Group

คุณดวงรชต พยัฆวิเชียร

รองกรรมการผู้จัดการ
วังรี รีสอร์ท จ. นครนายก

คุณสรินพร​ บุญ​ภากร​

ผู้จัดการ​ฝ่ายการตลาด​
True Corporation Co.Ltd.

คุณพงศ์เทพ คงศักดิ์

Head of Digital Healthcare
True Digital Group

คุณโมไนยา พฤทธิภาพย์

Assistant Director
Bangkok Rayong Hospital 

ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ

หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

คุณวริศรา ฉายางามมงคล

Managing Director
Mountainville K.B.N Co., Ltd

คุณริศร์สุ เเต้มคงคา

Managing ฏirector

คุณพงศ์เทพ คงศักดิ์

Head of Digital Healthcare
True Digital Group

คุณพงศ์เทพ คงศักดิ์

Head of Digital Healthcare
True Digital Group

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube