คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

ผู้สอนในหลักสูตร Mini MBA - Digital Business Management รุ่น 1 และ 2

ผศ. ดร.ธนพล วีราสา

ประธานหลักสูตรไทย 
และ ผู้อำนวยการโครงการ NEO Academy 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ


ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ
และหัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

อาจารย์ด้านนวัตกรรม
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ปรง ธาระวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Ookbee
ร้านหนังสือ E-book
และหนึ่งในชุมชนคอนเทนต์ออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia

คุณปรินทร คุณาธาทร

CMO, SYNAPES (Thailand) 
Bangkok AI Community Lead

เครือข่ายผู้พัฒนา AI กรุงเทพมหานคร

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ

ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ SATARANA
เครือข่ายพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม

คุณราชิต ไชยรัตน์

Chief Executive Officer
CNR GROUP & ACCREVO

คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ 

Chief Experience Officer
FINNOMENA

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio   
และ อดีต Data Scientist, Facebook

คุณภณ ไพสิฐวิทยา

 ผู้อำนวยการอาวุโส Mverge
ของกลุ่ม G-Able
ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการระบบ IT
และ Digital Solutions

คุณกุลวัฒน์ วงศาโรจน์

Agile Coach & M.D., Lean In Consulting

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility)

คุณกมล ตรีธรรมพินิจ

Consulting Agile Coach, Lean In Consulting

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับกระบวนการทำงาน

ให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility)

คุณศรัณญู กู้ธนพัฒน์

Cybersecurity Specialist
ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity, EY 
Head of Technology, SATARANA

ผศ. ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

ผู้ร่วมก่อตั้ง iTAX
เทคโนโลยีการบริหารภาษี

คุณนนทชา คงเมือง  

กรรมการ 
บริษัท ไซน์แอค คอนซัลติ้ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี

และการบริหาร Digital Taxation

คุณธนัย นพคุณ

Course Director
บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด  

คุณวรพล พรวาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

Peer Power Platform Co., Ltd.

แพลตฟอร์มหุ้นกู้ Crowdfunding

คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร 

กรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.
ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

คุณเพียงพลอย จิตรปิยธรรม

 ผู้ร่วมก่อตั้ง Locall

แพลตฟอร์มส่งความอร่อยจาก

‘ชุมชน’ ถึง ‘ครัวเรือน’

ผู้สอนในหลักสูตร การสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่น 1 และ 2

ผศ. ดร.ธนพล วีราสา

ประธานหลักสูตรไทย
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

ผศ. ดร.ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

ประธานหลักสูตร
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.สุเทพ​ นิ่มสาย

หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจอาหาร​ และสาขาการจัดการและกลยุทธ์​
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณวีรเลิศ อมิตรพ่าย

Associate Director
- Living Care
บริษัท SCG Cement-Building
Materials

คุณสันติ ศรีวิชาญกุล

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีไอที จำกัด (Kudos)

คุณประสาน อิงคนันท์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด
และผู้ก่อตั้งเพจ "มนุษย์ต่างวัย

คุณชนรรค์ดา สรภักดี

หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าตลาดเฉพาะ 
สำนักส่งเสริมการค้าไลฟ์สไตล์ 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ

หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สุธีรา จำลองศุภลักษณ์

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท โอพีพีวาย จำกัด
คลับแห่งความสุขของผู้สูงวัย

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ 
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

น.พ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Chersery home และ The Senizen

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Elder Care

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

นักโภชนาการอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับสังคมอายุยืน

คุณธนพล จึงศิรกุลวิทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
สำหรับการวางแผนชีวิตที่อายุยืน

นักออกแบบทัวร์ผู้สูงอายุ
บริษัท Travel republic จำกัด

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอุปกรณ์
ทางนวัตกรรม
สำหรับสังคมอายุยืน

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างนวัตกรรม
จากสถาบันวิจัย MTEC
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

คุณวีระพล บดีรัฐ

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
(K-Expert) ธนาคารกสิกรไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สำหรับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
สำหรับการวางแผนชีวิตที่อายุยืน

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ
และหัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube